fbpx
Like Chất Lượng Vip 1
Like Chất Lượng Vip 1

VNĐ 3.000.000

Lần

 • Số Lượt Like Fan Page: 1.500 like
 • Like Việt thật: Có
 • Nguồn like: Từ chạy quảng cáo ads
 • Tăng bình luận, tin nhắn: Có
 • Tối ưu độ tuổi, sở thích, hành vi: Có
 • Tương tác trang: Rất cao
Lựa Chọn Gói
Like Chất Lượng Vip 2
Like Chất Lượng Vip 2

VNĐ 9.000.000

Lần

 • Số Lượt Like Fan Page: 5.000 like
 • Like Việt thật: Có
 • Nguồn like: Từ chạy quảng cáo ads
 • Tăng bình luận, tin nhắn: Có
 • Tối ưu độ tuổi, sở thích, hành vi: Có
 • Tương tác trang: Rất cao
Lựa Chọn Gói
Like Chất Lượng Vip 3
Like Chất Lượng Vip 3

VNĐ 20.000.000

Tháng / Tối Thiểu 3 Tháng

 • Số Lượt Like Fan Page: 15.000 like
 • Like Việt thật: Có
 • Nguồn like: Từ chạy quảng cáo ads
 • Tăng bình luận, tin nhắn: Có
 • Tối ưu độ tuổi, sở thích, hành vi: Có
 • Tương tác trang: Rất cao
Lựa Chọn Gói