fbpx
logo9-dark

Bùng nổ doanh số Online và Bảo vệ An toàn Website của Doanh nghiệp Trên Internet – Là Sứ mệnh của chúng tôi

CONTACTS
Digital Marketing Facebook Ads

Khái Niệm Các Thuật Ngữ Về Tài Nguyên Quảng Cáo Trong Facebook Ads

Via xác minh danh tính 273

Mục Lục

Trong bài viết này tôi sẽ giải thích cho các bạn về tất cả các khái niệm và thuật ngữ liên quan đến tài khoản quảng cáo trong Facebook Ads. Các khái niệm trong bài viết này không bao gồm các thuật ngữ trong khi lên chiến dịch quảng cáo mà chỉ tập trung về các thuật ngữ liên quan đến tài khoản quảng cáo và các nguyên liệu sử dụng để chạy quảng cáo như Via, BM, tkqc, invoice, Fanpage …. Đây là các khái niệm cơ bản cần phải nắm rõ đầu tiên trước khi trở thành ads thủ chuyên nghiệp.

1. Tìm hiểu về Via

Via là gì ?

Via viết tắt của từ Verify Information Account hiểu nôm na đó là tài khoản Facebook. Via được tạo ra mục đích chính là để chạy quảng cáo.

Ví dụ:

100045116679829|hbzcbqevgtf|GYB6D3YIFSML3NGSMYU342K47RG662IU|rigonidupreitewf@outlook.com|7VYbGX37|12/23/1979

Via cổ, via limit 1m1, via limit 5m8, via unlimit là gì ?

Via cổ là via được tạo ra trước năm 2018.

Via Limit 1m1 là Via có giới hạn ngân sách chi tiêu là 1.100k / 1 ngày. Tương tư Via 5m8 là via có giới hạn ngân sách chi tiêu tối đa 5.800k / 1 ngày. Via unlimit là via không giới hạn chi tiêu.

2. Via 273 đã Xác minh danh tính là gì ?

Via XMDT hay còn gọi là via 273 là Via đã được facebook xác minh danh tính bằng các giấy tờ tùy thân như: chứng minh thư, hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ sinh viên…. Via XMDT chủ yếu sử dụng để kháng cáo: tkqc bị vô hiệu hóa, fanpage bị hạn chế tính năng quảng cáo hoặc tài khoản facebook / BM hạn chế. Via XMDT cũng có thể dùng để lên chiến dịch quảng cáo vì khá trust.

Để nhận biết Via XMDT, vào phần “Chất lượng tài khoản” – “Tài khoản Facebook”

Via xác minh danh tính 273
Via xác minh danh tính 273

3. Via Kháng 902 là gì ?

Via 902 là các tài khoản facebook đã được khôi phục khả năng quảng cáo ( còn được gọi là đã kháng về ) sau khi bị hạn chế tính năng quảng cáo quảng cáo. Via 902 rất trust và được dùng để lên chiến dịch quảng cáo mà ít bị hạn chế hay chết tài khoản.

Tài khoản facebook kháng 902
Tài khoản facebook kháng 902

4. Tài khoản quảng cáo 902 là gì ?

Tài khoản quảng cáo 902 là tài khoản đã được kháng về thành công sau khi bị vô hiệu hóa.

Tài khoản 902 vì đã được kháng về nên sẽ rất khỏe để lên camp chạy quảng cáo

5. Tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa là gì ?

Tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa là tài khoản quảng cáo không thể sử dụng để chạy quảng cáo. Tất cả các tính năng quảng cáo đều bị vô hiệu hóa. Khi tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa thì tất cả các chiến dich đang chạy sẽ dừng phân phối và không thể thực hiện bất cứ hành động nào nữa trên tài khoản quảng cáo đó nữa.

Để nhận biết tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa, khi vào trình quảng cáo sẽ có thông báo như sau:

Tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa
Tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa

6. Tài khoản quảng cáo bị hạn chế là gì

Nếu tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa không thể sử dụng để chạy quảng cáo  thì tài khoản quảng cáo bị hạn chế vẫn có thể lên chiến dịch quảng cáo nhưng bị giới hạn về chi tiêu hàng ngày và hạn chế 1 số tính năng quảng cáo. Ví dụ như: Tối ưu, phân phối, chia sẻ tkqc, ứng dụng, pixel …..

Khi vào trình quảng cáo, tài khoản quảng cáo bị hạn chế sẽ có thông báo như sau:

Tài khoản quảng cáo facebook bị hạn chế quảng cáo
Tài khoản quảng cáo facebook bị hạn chế quảng cáo

Tìm hiểu thêm về Tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa. Các nguyên nhân và giải pháp:

https://e-digital.vn/tai-khoan-quang-cao-facebook-bi-vo-hieu-hoa/

7. Via bị hạn chế là gì ?

Nếu tài khoản quảng cáo bị hạn chế chỉ là bị hạn chế 1 số tính năng về quảng cáo còn Via bị hạn chế là tài khoản facebook đó không thể tạo, chỉnh sửa và quản lý chiến dịch quảng cáo được. Tùy vào vi phạm của từng via mà Facebook hạn chế thêm nhưng chức năng quảng cáo khác nữa.

Via bị hạn chế quảng cáo sẽ có thông báo như sau khi vào trình duyệt quảng cáo.

Via bị hạn chế quảng cáo

Via bị hạn chế quảng cáoVia bị hạn chế sẽ có 2 trường hợp: Via bị hạn chế do chưa xác minh danh tính và Via bị hạn chế đã xác minh danh tính.

   • Via bị hạn chế do không XMDT

Đối với via bị hạn chế do không XMDT gần như không còn thể sử dụng bất cứ tính năng quảng cáo nào được nữa. Bắt buộc cần phải XMDT trước.

Via bị hạn chế do không XMDT
Via bị hạn chế do không XMDT

Tìm hiểu thêm về cách Xác minh danh tính cho Via:

https://e-digital.vn/xac-minh-danh-tinh-tai-khoan-facebook/

   • Via bị đã XMDT nhưng bị hạn chế tính năng quảng cáo

Via đã XMDT bị hạn chế quảng cáo

Via đã XMDT bị hạn chế quảng cáo

BM bị hạn chế là gì ?

Tương tự như via bị hạn chế. BM bị hạn chế có nghĩa là tài khoản doanh nghiệp bị hạn chế 1 số tính năng quảng cáo. Tùy vào vi phạm của BM mà bị hạn chế các tính năng quảng cáo khác nhau.

BM bị hạn chế cũng có 2 dạng:

   • BM đã XMDT chỉ bị hạn chế 1 số tính năng quảng cáo
BM đã XMDT hạn chế tính năng quảng cáo
BM đã XMDT hạn chế tính năng quảng cáo
   • BM bị hạn chế do không XMDT
BM bị hạn chế chưa XMDT
BM bị hạn chế chưa XMDT

9. Fanpage bị hạn chế, Fanpape kháng, Fanpage pro5 là gì ?

   • Fanpage bị hạn chế

Là Fanpage không được phép quảng cáo ads các bài viết trên Fanpage đó. Các chiến dịch đang hoạt động trên Fanpage bị hạn chế sẽ bị tạm dừng.

Fanpage bị hạn chế
Fanpage bị hạn chế
   • Fanpage kháng

Là Fanpage đã được kháng về sau khi bị hạn chế quảng cáo do AI quét. Fanpage kháng dùng để chạy quảng cáo vì sẽ ổn định và không bị hạn chế quảng cáo lại nữa.

Fanpage đã kháng
Fanpage đã kháng
   • Page Pro5

Hay còn gọi là Page profile là 1 dạng fanpage nhưng có giao diện như trang Facebook. Fanpage Pro5 cá nhânsự kết hợp đầy đủ các tính năng giữa Fanpage và trang cá nhân thông thường.

Page Pro5 rất trust nên được dùng để chạy quảng cáo mà page sẽ ít bị hạn chế quảng cáo. Fanpage Pro5 thường được các ca sỹ và  người nổi tiếng sử dụng.

Fanpage Profile
Fanpage Profile

10. Ngưỡng chi tiêu, ngưỡng thanh toán là gì ?

 

Ngưỡng chi tiêu là giới hạn chi tiêu tối đa hàng này của 1 tài khoản quảng cáo. 1 tkqc sẽ có các ngưỡng chi tiêu sau: 580k, 1100k, 5800k / và Unlimit.

Ngưỡng thanh toán là giới hạn chi tiêu mà Facebook sẽ lập hóa đơn và yêu cầu thanh toán thì tkqc mới có thể hoạt động tiếp. Ngưỡng thanh toán dùng cho tài khoản quảng cáo trả sau.

Tìm hiểu thêm về tài khoản trả sau:

https://e-digital.vn/phan-biet-tai-khoan-tra-truoc-va-tra-sau/

11. Tìm hiểu về trình quản lý doanh nghiệp BM

   • BM là gì ?

BM là tư viết tắt Business Manager là trình quản lý doanh nghiệp. Là một công cụ mà Facebook tạo ra nhằm hỗ trợ người dùng trong việc quản lí tất tần tật các thứ liên quan đến Facebook Ads

BM có thể chứa được mọi thứ : Từ quản trị viên đến Tài khoản quảng cáo, fanpage, Pixel, Thẻ thanh toán, đối tác …

Trình quản lý doanh nghiệp BM
Trình quản lý doanh nghiệp BM

Để tạo BM, các bạn truy cập vào link sau để tạo và làm theo hướng dẫn

https://business.facebook.com/overview

   • BM có những loại gì ?

BM được phân ra làm nhiều loại dựa vào giới hạn về số lượng tkqc và ngân sách chi tiêu. Ví dụ: BM 50, BM350, BM2500 ….

BM50 

Là Business Manager mà trong đây chỉ tạo được 1 tài khoản quảng cáo.

Và ngân sách chi tiêu của tài khoản quảng cáo này giới hạn 50$/1 ngày.

BM350

Là Business Manager mà trong đây tạo được 5 tài khoản quảng cáo.

Giới hạn ngân sách chi tiêu trên 1 tài khoản quảng cáo là 350$/1 ngày.

BM30 

Là Business Manager mà trong đây tạo được 30 tài khoản quảng cáo.

Mỗi tài khoản quảng cáo đều không bị giới hạn chi tiêu, hay còn gọi là nolimit.

BM80BM2500

Cũng tương tự BM30, tạo full 80 tài khoản và 2500 tài khoản quảng cáo không giới hạn chi tiêu.

BM Nolimit

Bm no limit là Business Manager mà trong đó, tạo tài khoản quảng cáo không bị giới hạn chi tiêu có thể lên đến hàng tỷ đồng 1 ngày.

Có các loại bm nolimit trên thị trường. BM1, BM5, BM80, BM2500 …

BM2500 thường được các Agency Facebook họ tác động với Facebook để xin lên khi đã chi tiêu số tiền rất lên.

BM cổ

Là BM được tạo trước năm 2020

BM kháng

Là BM đã được kháng về thành công sau khi bị hạn chế do thuật toán AI của quét nhầm lẫn.

BM đã xác minh doanh nghiệp

Là BM đã được xác minh tích xanh là doanh nghiệp có thật sau khi xác minh các các thông như giấy tờ kinh doanh, website, email, số điện thoại ….

BM đã xác minh doanh nghiệp
BM đã xác minh doanh nghiệp

12. Tài khoản invoice là gì ?

Tài khoản invoice (voi)  là dạng tài khoản quảng cáo được facebook cung cấp hạn mức tín dụng trong trình quản lý thanh toán. Tài khoản INVOICE dành cho những tổ chức uy tín và có mức chi tiêu lớn, hoặc các đối tác của Facebook

Tài khoản Invoice được chi tiêu trước và trả tiền sau với 1 lượng tiền lớn ,1 invoice thường có mức hạn mức từ vài trăm đến vài chục tỷ.

Tài khoản INVOICE là tài khoản mạnh nhất. Các bạn có thể set hàng trăm camp, hàng trăm nhóm, hàng trăm quảng cáo mà không lo bị bất thường. Cắn tiền với tốc độ chóng mặt, lên camp là hoạt động và cắn tiền ngay.

tài khoản invoice
tài khoản invoice

Điều kiện để đăng ký xin tài khoản Invoice

– Mức chi tiêu tối thiểu 10.000 đô trong 3 tháng vừa qua.

– Công ty, doanh nghiệp phải có một đại diện hỗ trợ khách hàng Facebook

===========================================================================================================================

Trên là tất cả các khái niệm liên quan đến tài khoản và tài nguyên trong quảng cáo Facebook Ads. Mình hi vọng bài viết này sẽ mang đến nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn mới chạy quảng cáo. Có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi và cần bất cứ sự hỗ trợ nào các bạn có thể để lại Comment hoặc liên hệ với mình qua số Zalo: 0989.89.85.89. Mình sẽ cố gắng giải đáp tốt nhất trong khả năng có thể.

Các bạn hãy đăng ký Kênh Youtube của mình để cập nhật những kiến thức mới nhất nhé!  http://bit.ly/3BV7pbi

Author

Hồ Đức Dũng

Mình là Hồ Đức Dũng, hiện đang là CEO & Founder của E-Digital. Với hơn 10 năm nghiên cứu về SEO - Digital Marketing và Bảo mật, mình mong muốn góp 1 phần kiến thức chia sẻ tới các bạn đọc và các Doanh nghiệp đang xây dựng Marketing trên nền tảng Internet để đạt hiệu quả tốt nhất và trang bị được những kiến thức vững chắc về Digital Marketing, Quảng cáo, SEO và Bảo mật. Mình chia sẻ chính ở kênh youtube ở đường link phía dưới. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi cập nhật những kiến thức mới nhất và ủng hộ mình nhé!

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *