Like Chất Lượng Vip 1
Like Chất Lượng Vip 1

VNĐ 3.000.000

Lần

 • Số Lượt Like Fan Page: 1.500 like
 • Chọn khu vực: Có
 • Chọn độ tuổi: Có
 • Chọn sở thích: Có
 • Chọn hành vi: Có
 • Chọn nhân khẩu: Có
Lựa Chọn Gói
Like Chất Lượng Vip 2
Like Chất Lượng Vip 2

VNĐ 9.000.000

Lần

 • Số Lượt Like Fan Page: 5.000 like
 • Chọn khu vực: Có
 • Chọn độ tuổi: Có
 • Chọn sở thích: Có
 • Chọn hành vi: Có
 • Chọn nhân khẩu: Có
Lựa Chọn Gói
Like Chất Lượng Vip 3
Like Chất Lượng Vip 3

VNĐ 20.000.000

Tháng / Tối Thiểu 3 Tháng

 • Số Lượt Like Fan Page: 15.000 like
 • Chọn khu vực: Có
 • Chọn độ tuổi: Có
 • Chọn sở thích: Có
 • Chọn hành vi: Có
 • Chọn nhân khẩu: Có
Lựa Chọn Gói