fbpx
logo9-dark

Bùng nổ doanh số Online và Bảo vệ An toàn Website của Doanh nghiệp Trên Internet – Là Sứ mệnh của chúng tôi

CONTACTS
E-Digital security

Dịch Vụ Bảo Mật Website Toàn Diện

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ bảo vệ Website doanh nghiệp của bạn an toàn tuyệt đối trên Internet chống lại sự xâm nhập của Hacker và các cuộc tấn công DDOS – Tấn công từ chối dịch vụ ở quy mô lớn

An toàn Website Doanh nghiệp trên Internet – Là trăn trở của chúng tôi!

How It Works
Dịch vụ Bảo Mật Website

Nền Tảng An Ninh Mạng Cho Doanh Nghiệp

Bảo Mật Website

Bảo mật Website Application các lỗ hổng phổ biến: SQL Injection, Local Attack, Cross Site Cripting, Remove File Inclusion, Local File Inclusion, Padding Oracle Attack, Upload Backdoor ..... Thực hiện phân quyền CHMOD các file, thư mục

Bảo Mật Thiết Bị

Cài đặt phần mềm chuyên dụng trên điện thoại, máy tính, ipad chống sự tấn công từ Virus, Trojan, Malware... nhằm đánh câp mật khẩu và thông tin người dùng.

Bảo Mật Máy Chủ

Thực hiện cấu hình chống Local Attack, Thiết lập Mod_Security, Iptables .... Bảo mật các ứng dụng dịch vụ Web Service, Database Service, SSH, FTP, Mail Service, Port Service.... Dò quét Shell, Mã độc bị Hacker chèn vào hệ thống.

Bảo Mật Dữ Liệu

Thiết lập hệ thống Backup lưu trữ dữ liệu tự động thường xuyên. Mã hóa các dữ liệu nhạy cảm.

Chống Tấn Công DDOS

Triển khai cấu hình cân bằng tải trực tiếp trên Server doanh nghiệp hoặc sự dụng tường lửa của E-Digital. Phụ thuộc vào cách thức và quy mô tấn công DDOS của Hacker mà E-Digital sẽ triển khai các giải pháp phòng chống hữu hiệu

Bảo Mật Nhân Sự

Tổ chức đào tạo tăng nhận thức hiểu biết về bảo mật đối với lỗ hổng là người dùng. Đặc biệt là các quản trị viên nắm tài khoản đăng nhập hệ thống

App Development

Create, publish, and promote engaging content to generate more traffic and build a dedicated community.

PPC Advertising

Target your ideal search phrases and get found at the top of Google’s search results. PPC allows you.

Về Chúng Tôi

Dịch Vụ Bảo Mật Website Toàn Diện

Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại sự an toàn cho Website Doanh nghiệp trên Internet – Chống lại sự xâm nhập của Hacker và các cuộc tấn công DDOS

Với hơn 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực Hacking & Bảo mật, Với kinh nghiệm xử lý hàng ngàn Website đã bị Hacker tấn công. Đội ngủ E-Digital là các chuyên gia hàng đầu về Bảo mật webiste & Chống tấn công DDOS giàu kinh nghiệm. Uy tín – Trách nhiệm là phương châm làm việc của chúng tôi.

E-Digital sẽ đưa ra các giải pháp về Bảo mật Web và sự lý các sự cố sau khi bị xâm nhập hoặc tấn công DDOS, mang lại an toàn tuyệt đối cho Website doanh nghiệp trên mạng Internet!

25%

Pentest & Phân tích

50%

Bảo Mật Website

50%

Anti DDOS

25%

Theo Dõi & Bảo Hành

Dịch vụ bảo mật website & chống tấn công ddos

Quy Trình Dịch Vụ Bảo Mật Website

Kiểm Tra Bảo Mật Website

Thực hiện Pentest rà soát tổng thể các lỗ hổng bảo mật website và máy chủ của Doanh nghiệp mà hacker có thể lợi dụng để tấn công.

 Quét lỗ hổng trên Website Aplication: SQL Injection, Local Attack, Cross Site Cripting, Remove File Inclusion, Local File Inclusion, Padding Oracle Attack, Upload Backdoor ….

 Quét lỗ hổng trên máy chủ:  Local Attack, Mod_Security, Iptables , Port Service: SSH, FTP, Mail….

Thực Hiện Xâm Nhập Website

Thực hiện Pentest rà soát tổng thể các lỗ hổng bảo mật website và máy chủ của Doanh nghiệp mà hacker có thể lợi dụng để tấn công.

 Quét lỗ hổng trên Website Aplication: SQL Injection, Local Attack, Cross Site Cripting, Remove File Inclusion, Local File Inclusion, Padding Oracle Attack, Upload Backdoor ….

 Quét lỗ hổng trên máy chủ:  Local Attack, Mod_Security, Iptables , Port Service: SSH, FTP, Mail….

Phân Tích Lỗ Hổng Bảo Mật ?

Hỗ trợ khách hàng khắc phục triệt để các vấn đề bảo mật tìm thấy trên website bao gồm virus – mã độc, webshell, backdoor, lỗi bảo mật, lỗi cấu hình không an toàn.

Chống Tấn Công DDOS

Khắc phục sự cố tấn công của Hacker, khôi phục website trở lại hiện trang ban đầu và cấu hình bảo mật các lỗ hổng tiềm ẩn hiện tại trên website

Bảo Mật Website

Khắc phục sự cố tấn công của Hacker, khôi phục website trở lại hiện trang ban đầu và cấu hình bảo mật các lỗ hổng tiềm ẩn hiện tại trên website

Bảo Mật Website

Khắc phục sự cố tấn công của Hacker, khôi phục website trở lại hiện trang ban đầu và cấu hình bảo mật các lỗ hổng tiềm ẩn hiện tại trên website

Bảo Mật Website

Khắc phục sự cố tấn công của Hacker, khôi phục website trở lại hiện trang ban đầu và cấu hình bảo mật các lỗ hổng tiềm ẩn hiện tại trên website

Bảo Mật Website

Khắc phục sự cố tấn công của Hacker, khôi phục website trở lại hiện trang ban đầu và cấu hình bảo mật các lỗ hổng tiềm ẩn hiện tại trên website

Bảo Mật Website

Khắc phục sự cố tấn công của Hacker, khôi phục website trở lại hiện trang ban đầu và cấu hình bảo mật các lỗ hổng tiềm ẩn hiện tại trên website

Kiểm Tra Bảo Mật Website

Thực hiện Pentest rà soát tổng thể các lỗ hổng bảo mật website và máy chủ của Doanh nghiệp mà hacker có thể lợi dụng để tấn công.

 Quét lỗ hổng trên Website Aplication: SQL Injection, Local Attack, Cross Site Cripting, Remove File Inclusion, Local File Inclusion, Padding Oracle Attack, Upload Backdoor ….

 Quét lỗ hổng trên máy chủ:  Local Attack, Mod_Security, Iptables , Port Service: SSH, FTP, Mail….

Bảo Mật Website

Khắc phục sự cố tấn công của Hacker, khôi phục website trở lại hiện trang ban đầu và cấu hình bảo mật các lỗ hổng tiềm ẩn hiện tại trên website

Theo Dõi & Giám Sát Website

Sau khi tiến hành xử lý sự cố và Bảo mật xong. Chung tôi sẽ theo dõi và giám sát liên tục đảm bảo website luôn được an toàn trên Internet

What is Web Development?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.

What is PCC Advertising?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.

Lựa chọn Dịch vụ:

Dịch Vụ Bảo Mật Website Và Chống Tấn Công DDOS

Tùy thuộc vào tình trạng các Website Doanh nghiệp đang gặp phải. E-Digital sẽ đưa ra tư vấn giải pháp và các gọi dịch vụ triển khai phù hợp nhanh chóng và hiệu quả nhất

Pentest Bảo Mật
Pentest Bảo Mật

VNĐ 1.500.000

Trọn Đời

 • Quét lỗ hổng bảo mật Website
 • Quét lỗ hổng bảo mật Server
 • Kiểm tra tấn công DDOS
 • Phân tích mức độ nghiêm trọng
 • Tư vấn giải pháp Bảo mật
Lựa Chọn
Bảo Mật Website
Bảo Mật Website

VNĐ 3.000.000

Trọn Đời

 • Quét lỗ hổng Bảo mật
 • Phân tích xâm nhập Hacker
 • Xử lý & Khắc Phục sự cố
 • Bảo mật các lỗ hổng còn lại
 • Theo dõi & Bảo hành
Lựa Chọn
Chống Tấn Công DDOS
Chống Tấn Công DDOS

VNĐ 3.000.000

Trọn Đời

 • Phân tích Log DDOS Attack
 • Tư vấn giải pháp ngăn chặn
 • Triển khai chống tấn công DDOS
 • Theo dõi và giám sát
 • Bảo hành trọn đời
Lựa Chọn
Đánh Giá từ khách hàng

Đánh Giá Của Khách Hàng Về E-Digital Security

“After cycling through multiple SEO companies and seeing no results, I finally came across SEO. Choosing to work with Onum is hands down one of the best business investment decisions I have ever made.”
Taylor Green,
Client of Company